Solceller på tak i uppsala

Solceller och webbdesign är mer lika än man tror

Solceller på villor i Uppsala

Solceller 365 är så gott som våra grannar. Från deras huvudkontor i centrala Uppsala hjälper de villaägare över hela Sverige komma igång med lönsamma installationer av solceller. Precis som alla andra av de företag vi jobbar tillsammans med har de fokus på process, kvalitet och kundnöjdhet. Med ett oerhört kunnande om solceller och ett starkt digitalt fokus hjälper de kunder designa precis den anläggning som passar deras hus, elförbrukning och plånbok.

Deras process är väldigt lik den när vi skapar hemsidor för våra kunder

Hur designar man den perfekta solcellsanläggningen?

Allt börjar börjar med att man tar in uppgifter om din elförbrukning. Hur mycket el du gör av med på ett år men även när på dynget du förbrukar som mest el. Duschar hela familjen på mornarna, går tvättmaskin och diskmaskin på eftermiddagen, jobbar du hemma och laddar elbilen under dagens soliga timmar? Beroende på vilka tider som ni har högst elkonsumtion kan man anpassa storleken på anläggningen men även om man ska sätta upp solceller på två sidor av taket. Har man ett tak som vätter mot öst och väst så träffar ju solens strålar de olika takytorna antingen på förmiddagen eller eftermiddagen. Matchar man detta med erat förbrukningsmönster så kan man verkligen optimera lönsamheten för de solpaneler som installeras.

Nästa steg är att man designar en anläggning som passar din förbrukning din taktyp och stil på ditt hus. Hur många solpaneler skall installeras hur ska de placeras och hur gör man det så estetiskt som möjligt. Solceller som installeras estetiskt och snyggt på dit tak ökar värdet på huset rejält. Detta kväver en dock tekniskt kunnig och stilsäker designer. Man måste planera ut solcellerna jämnt och balanserat. På ett tilltalande sätt planera hur man rundar eventuella takfönster och skorstenar. Men även ta hänsyn till säkerhetsföreskrifter och byggnormer kring vind- och snölaster. Många leverantörer går med på att solcellerna hamnar alldeles för långt ut på nock och kant. Allt måste noggrant avvägas mellan design, funktion och säkerhet. När anläggningen är designad och klar skickas allt för påseende av dig och du får chansen att ställa frågor och utbilda dig om alla komponenter, om hur allt kommer fungera och vilken lönsamhet och återbetalning du kan förvänta dig. När du är nöjd med anläggningen och priset genomför en solcellesexpert en sista genomgång och planerar tillsammans med dig hur och när anläggningen skall monteas på ditt tak. Leveranstiden kan variera men allt som oftast är solcellerna levererade och intallerade inom 6 månader.

Vi har lärt oss mycket av varandra och genom att hjälpa solceller 365 med webbdesign fick vi användning för all vår kunskap om behovs- och lönsamhetsanalys. Slutresultatet blev en väldigt lyckad hemsida och många nöjda kunder som nu har solceller i Uppsala

Vill du också ha hjälp med webbdesign för solceller?

Tveka inte att höra av dig till oss så guidar vi dig genom processen ovan. Efter ett kort förutsättningslöst möte är vårat mål att du ska tjäna dig trygg och redo att låta nya kunder hitta till dig och din nya hemsida.